Ensemble Concert at BKA // curated by Ulrich Krieger // Berlin // moved to 2021

Ensemble Concert at BKA – Berlin // curated by Ulrich Krieger

commissioned by BKA- Unerhörte Musik

with: Ulrich Krieger, Klaus Schoepp, Josel Seth, Adam Weisman, Boris Hegenbart

June 2020 (in preparation / TBA)